GUIA D’ACTIVITATS
DE L’URGELL 

Oficina Comarcal de Turisme de l’Urgell

Carrer d’Agoders, 16 – 25300 Tàrrega

Tel. 973500707   Fax 973500666

E-mail: turisme@urgell.cat  web: www.urgell.cat