Guimerà fou declarat "Conjunt hisṭric - artístic" el 20 de juny de 1975, BOE del 2 de setembre de 1975.