És el caminar dels fets que han escrit la nostra història. El trobador no va trobar constància documentació arqueològica sobre la Prehistòria Tenim doncs pocs elements dels primers períodes i poques restes que confirmin el pas o estada de l’home del Paleolític per aquestes terres. Però hi ha guardada una pista arqueològica: un fulla de sílex que, provisionalment, sense cap datació, fou documentada actualment com a possible element de la indústria musteriana, del Paleolític Mitjà. La fitxa parla dels boscos de Savallà del Comtat i que demostra que fa molt més d ‘anys hi havia ser humans que caçaven  i recollien fruits silvestres en aquestes terres.

 

L'ENTORN ARQUEOLÒGIC                                                                       

Entre altres documents hi havia constància d'unes petjades de l'home primitiu.

La localització de gravats megalítics, situats prop de llocs d’aigua, zones amb roques, de camins prehistòrics i de possibles jaciments de l'Edat del Bronze, que  mostren un cert pas de poblament a la vall del Corb . També hi ha mostres de  diferents tallers de sílex de superfície i altres troballes de l’edat dels metalls. Els camins de ferradura, antics passos de pastors, són principi de comerç entre els habitants que es comunicaven amb les terres de la muntanya i de la costa. La zona de la Vall del Corb, es terra fronterera entre els pobles de les tribus ibèriques.
 

La situació del taller de sílex, “Comacardós Senyores” i les inscultures o petroglifs de la “Vall dels Pous”, prop de l’antic camí que comunicava amb el camí ral, ramal per on es podia anar de Guimerà a Sarral, per Forés, passant molt prop d’on es Localitzaren les pedres decorades de Passanant (Tarragona).

Dins d’aquest mateix context es podria citar el jaciment “Comacardós Xepo”, amb possibles restes del període calcolític. Aquest jaciment esta prop del medi de comunicació a l’entorn del lloc on es localitza l’estela de Preixana (Lleida).
Altre conjunt de gravats, els dels Masets, prop de camí vell de Guimerà a Passanant, amb restes de sílex.

 


tornar a l'inici