Seguirem la història de Guimerà a través d’un trobador que va fer cap , fa 600 anys, i va descobrir la vila medieval de Guimerà.

Va passejar pels carrers i places. Va pujar i entrar al castell on saluda a Galceran de Pinós, senyor de Guimerà. Tenia cartes de presentació i va preguntar i demanar per poder consultar l'arxiu i biblioteca del castell. El senyor feudal li explicà la història de la fundació del poble i  dels primers passos dels primers pobladors. Estava ben documentat que foren els ibers els primers pobladors i pagesos de la vall del Corb i habitants de Guimerà. A la biblioteca va poder consultar pergamins i documents que estaven guardats en calaixos i armaris  i on s’explicaven histories sobre l‘origen i el nom de Guimerà.