L'obra de Ramon de Mur ha estat sempre lligada amb el poble de Guimerà i, gràcies a ell, el seu nom es trobava escrit en els manuals sobre pintura gòtica catalana. Amb el temps, i degut a no poder comptar amb la documentació adient, va ser molt difícil poder associar al veritable artista del retaule de Guimerà. Així va quedar inventariat un estil, forma o manera de "Guimerà", o, més clarament, amb el de "Mestre de Guimerà", a tota obra que podia tenir les referències del retauler de nom desconegut.

La pruïja de conèixer la vida d'aquest singular artista va despertar l'interès en la recerca de les poques dades que hi havia i la motivació per recollir referències sobre la seva obra.

Amb motiu d'un homenatge que es preparava a mossèn Sanç Capdevila i Felip, en record del centenari del seu naixement (1883), per les obres publicades i per la seva tasca com arxiver i historiador, es localitzen uns manuscrits inèdits sobre l'església de Santa Maria de Guimerà i del Monestir de Vallsanta, els quals van aportar noves dades sobre l'antic retaule i també de les obres realitzades a l'església, que ajudaren a què fos desmuntat i, possiblement, arraconat a la sagristia.

Per tot això, i donada la importància que ha adquirit l'obra de Ramon de Mur dintre de la pintura gòtica, calia tenir una breu síntesi de l'autor del celebrat retaule, a fi de què les noves generacions puguin tenir una visió de l'artista i de l'obra que avui es pot contemplar al Museu Episcopal de Vic.
 

 

Així, aquest es el moment de saber quelcom més d'aquest retauler del segle XV.

 


Joan Duch i Mas