Poca informació documentada hi ha sobre la vida del pintor Ramon de Mur, que va viure en les primeres dècades del segle XV.

Els seus pares estaven establerts a Tarragona on hi tenien casa i encara hi vivien en 1431, la qual cosa fa suposar que allí es va desenvolupar la infantesa de Ramon de Mur. com també l'aprenentatge de les primeres lletres i els coneixements artístics de la pintura, com a ajudant o aprenent, en algun taller d'artista possiblement el de Mateu Ortoneda.

El pare del pintor també es deia Ramon de Mur, fuster, i la seva mare Elisenda. En alguns documents es cita del seu fill pintor, Ramon, que residia a Tàrrega i que estava casat amb una tal Ramoneta. En un altre escrit es parla també d'ell com a pintor de Tàrrega i hereu d'en Ramon de Mur. Era, doncs, una família de menestrals residents a Tarragona on cal pensar que hi va tenir el primer taller i que, per circumstàncies que no sabem, molt aviat fixa la seva residència a Tàrrega; allí va discórrer la seva vida i va fer la major part de la seva obra. Si bé s'ha dit que no tenia taller fixat en un sol lloc, doncs també el 1432 és citat com a pintor de la vila de Montblanc, sembla que fou per treballar solament en els retaules de Vinaixa.

La vida d'un retauler, en el començament del segle XV, no era notícia i el seu treball formava part dels encàrrecs per a decorar les parets i frontals d'altar de les esglésies, monestirs i capelles privades de castells i palaus. Normalment no signaven l'obra, però deixaven ben escripturats els contractes amb tots els detalls del tipus de pintura, temàtica, data d'entrega i la forma i la quantitat a cobrar. Gràcies a aquests contractes i àpoques, que són els documents en que s'acreditava haver-se cobrat un deute, queden certificades algunes dades sobre la cronologia de les seves obres.

 


De la seva relació amb el poble de Guimerà poca cosa en sabem. No es coneix el contracte del retaule i solament comptem amb dades de recollides d'almoines, censos, servituds, entre 1402 i 1412, per ajudar a pagar-lo.

Es pot afirmar que la darrera obra que li és encomanada és el retaule dels Sants Joans, de l'altar major de l'església de Vinaixa, les capitulacions del qual foren signades el 9 d'abril de 1432. Tot i això, per raons desconegudes, el pintor no degué complir els terminis contractats, i així, el mes de juliol de 1434, tornava a signar un nou compromís. La darrera data del 22 de juliol de 1435, mostra que Ramon de Mur signava un rebut per l'obra del retaule de Vinaixa. Però un fet poc conegut o una possible
malaltia, va fer que l'obra de Vinaixa, en el cas que l'hagués començada Ramon de Mur, fos acabada per Bernat Martorell; això va donar peu a nomenar i identificar equivocadament, al Mestre de Sant Jordi amb Ramon de Mur.

La data de 1435 o 1436 es la més confrontada com la de la seva mort.

 


tornar a l'inici