Cuadro de texto: ERUDITS D'AQUÍ
Joan Duch,
de Guimerà
ALBERT MANENT
El seu didactisme exemplar ha servit perquè els joves s'interessin per l'arqueologia
Aquest mestre d'ensenyament d'EGB va exercir una gran influència entre els joves que va tenir a l'escola a Guimerà (on ell va néixer el 1936), Nalec, Ciutadilla i Tàrrega. Va crear grups de recerca i ha estat el capdavanter de la recuperació del conjunt historicoartístic de Guimerà (on hi ha tres museus) i de fer conèixer la Vall del Corb on es troba, per exemple, l'extint monestir de la Vallsanta, i alhora ha treballat per redescobrir la ruta del Císter de l'Urgell: Vallbona de les Monges, Bovera, el Pedregal i Vallsanta. El seu didactisme exemplar ha servit també perquè els joves s'interessessin per l'arqueologia i perquè les administracions ajudessin a tirar endavant excavacions importants. Per exemple Duch ha identificat el pas de la via romana de Bàrcino a Ilerda per la Vall del Corb. No hi ha dubte que les seves campanyes han fomentat el turisme i han ajudat a implicar-hi tot el poble de Guimerà, i alhora a revitalitzar els altres municipis de l'entorn, molt minvats per l'emigració. Curiosament des de fa anys a Guimerà se celebra anualment un mercat medieval.
Però Duch no és un investigador solitari sinó que ha estat fundador del Grup de Recerques Terres de Ponent, a la miscel•lània del qual ha publicat molts treballs erudits sobre la comarca. Alhora ha fet reeditar els sòlids volums sobre la comarca de mossèn Sanç Capdevila. A més d'investigador, Duch és un excel•lent dibuixant detallista, capaç de reproduir al mil•límetre qualsevol monument, carrer, personatge, etc.
Llicenciat en filosofia i lletres (secció d'història) per la Universitat de Barcelona, va fer la memòria de llicenciatura sobre Contribució a l'arqueologia de la Vall del Corb. Actualment és professor de la UNED a Cervera. Ha coordinat i col•laborat en els tres volums de Les nostres contrades. L'Urgell (1983, 1985 i 1989). Ha publicat en col•laboració La Vall del Corb. Imatge i poesia (1979), Guimerà, Pedra i llum (1996), la proposta didàctica L'evolució històrica de Tàrrega (1987) i diversos treballs breus de cultura pedagògica que formen part de la seva campanya de sensibilització dels mestres de cara als valors de la comarca, del món rural, en general, i del patrimoni.
Valdria molt la pena que l'Institut d'Estudis Ilerdencs aplegués en un o dos volums els treballs d'investigació de Joan Duch i Mas, que ha dut a terme i continua fent una tasca extraordinària de recuperació arqueològica, històrica, documental i d'identitat comarcal.

(Diari Avui, 06.04.00)