GUIMERÀ


El nou de copes
guanya en el joc,
o bé retopes

a sang i a
foc.

Fas trencadissa,
 saps renegar
 i ets més de missa
 que el capellá.

Queda’t enrera
per gambairot,
a la Bovera
refés el vot,

compta les llunes,
mira’ns  passar,
Castell en runes
 de Guimerá.
 

Mn. Ramon Muntanyola