LES RUÏNES DEL CASTELL

El castell de Guimerà. A la part alta del poble és poden observar, fonamentades sobre la roca viva, les restes del castell. Ara es pot seguir tota la planta de la fortalesa bastida a redós de la torre de l'homenatge. S'hi pot pujar pels carrers del poble i pel camí que va a la Bovera. Si partim de la torre de guaita (primer sistema defensiu anterior a la repoblació dels comtats catalans), podem datar les primitives restes entre els segles X i XI.

Entre les ruïnes del castell s'alça una torre que dominava la vall i marca al fons la presencia del poble. Té uns 20 metres d'alçària, s'aixeca sobre la part més elevada, i s'assenta directament sobre la roca viva. La porta d'accés està situada a 6,30 m i està encarada al sud. El gruix de la paret en aquest indret es de 2,40 m.
El castell fou una important fortalesa medieval, centre de tot el terme municipal.
Les primeres noticies que tenim del castell corresponen al segle XI. Al segle XII va pertànyer a la família Alemany de Cervelló, als Castre (1343), als Pinós sota la denominació CastrePinós (1371) i als ducs d'Hixar (1663-1831). Als seus senyors se'ls anomenava Barons de Guimerà.
Una batalla contra els carlistes refugiats al castell (1835) el va deixar en mal estat i amb el temps va acabar de destruir-se.

Vista de la torre i del cementiri vell

Escut de la familia de Felip Galceran de Castre-Pinós i de So, vescomte d'Evol i baró de Guimerà. Esta a la base de la creu de terme.
 

Interiorment, la torre de Guimerà te quatre plataformes. Una d'entrada a la planta baixa, que donarà accés, baixant per una escala a un espai que era magatzem o pot ser presó.    De la plataforma d'entrada es pot pujar, per unes escales interiors que fan pensar en la Torre d'Almenara, a la segona planta i d'allí a la tercera plataforma on hi ha un primer mirador que ocupa tota la superfície de la torre.