ELS PORTALS


1. Portal del Castell.
2. Portal de l'Església.
3. Portal d'Orient.
4. Portal de la Trinitat.
5. Portal de la font.
6. Portal de baix.
7. Portal de Tàrrega.
8. Portal del carrer de l'Estudi.
9. Portal de cal Coix.


Portal de l'Església


Portal de Tàrrega


Portal d'Orient

1. Portal del Castell
Portal d'entrada pel costat de ponent. Segons les restes  estava situat mirant al nord i s'hi entrava pel camí que pujava al castell per la vall; més endavant, hi ha una entrada als peus del castell, des de la plaça de l'església.

2. Portal de l'Església
Entrada a la part de la muralla que comunica el castell amb les parets del campanar de l'església. També és citat com portal del vescomte d'Evol, s.XVI, per l'escut que hi ha damunt de
l'arc.

3. Portal d'Orient
Portal obert a la paret de la muralla que baixa i forma part de l'absis de l'església. Per aquest portal, s.XIV, se sortia als horts i al camí del Pla de l'Ametlla.

4. Portal de la Trinitat
Si bé n
o hi ha constància de com era el portal, s'hi accedia pel camí dels horts i comunicava també amb el carrer de Migdia.
5. Portal de la font
Portal que es podria situar a l'entrada del carrer de la Font. Segurament era el principal i tot fa pensar que la rovina de santa Tecla el va enderrocar.
6. Portal de baix
Portalada que tancava pel carrer Jussà i formava part de la casa-torre de defensa, situada a un costat del rectangle de la planta urbanística de la vila.
7. Portal de Tàrrega
Aquest portal que sortia al camí de la Bovera, Verdú i Tàrrega, va fer ampliar i créixer al poble formant el raval.
8. Portal del carrer de l'Estudi
Portal que tancava amb els coberts del carrer de l'Estudi i era una sortida secundària de la població per als habitants de la part alta.
9. Portal de cal Coix
Era el portal més petit i comunicava amb el carrer de les Piques. Va aguantar l'empenta de la rovina de santa Tecla.